גירושי הייטק – מה יהיה על גורל האופציות בעת הגירושין?

כידוע ולמרבה הצער, פרידת בני זוג, נשואים, תוך מעבר הליך הגירושין, הפכה זה מכבר לתופעה נפוצה אף במדינת ישראל. לא כל שכן, בקרב העוסקים בענף ההייטק ובני משפחותיהם, התופעה, הנ”ל, מכה ביתר שאת. וכל זאת, לאור אופיו הייחודי של ענף ההייטק, הכולל משכורות נאות, ביותר, אשר נהוג לשלם לעובדים בתחום ועוד מיני הטבות. אולם ואם לא די בכך, הליכי הגירושין, בהם מעורבים עובדי ההייטק, הינם מורכבים ומסובכים, אף יותר, מהליכי הגירושין ה”קונבנציונאליים”, המוכרים לנו. זאת שכן, שאם בהליכי גירושין “רגילים”, קרי שאינם בקרב עובדי ענף ההייטק, מדובר לעתים, על מאבק בני הזוג על משאבים מוחשיים, כגון דירת המגורים המשותפת, גובה סכום המזונות, רכוש מיטלטלין וכדומה. הרי, כי כאשר, אחד מבני הזוג המתגרשים, עובד בענף ההייטק, שוויו של עובד ההייטק מוערך, לא אך בחלקו בדירה ושאר הרכוש שנצבר במהלך הנישואים. אלא כי, בן הזוג עובד ההייטק מוערך, אף, על פי נכסים מופשטים כגון, אופציות אשר הובטחו לו, בתנאי שיתמלאו תנאים מסוימים, וכדומה.

אופציות והסכם העסקת עובד ההייטק הם חלק מחלוקת רכוש בין בני זוג בעת גירושים

משמעות ה”אופציות” בגירושי הייטק
אחד מן הנכסים המשמעותיים, אם כי חמקמקים, המצויים בידי עובד ההייטק, הינן האופציות, להן העובד זכאי, לא אחת, כחלק מן התנאים בענף תעסוקה זה. על קצה המזלג יוסבר, כי אופציה הינה, כשמה היא, אופציה לרכישת מנייה בחברה ספציפית במחיר מסוים. מכך נובע, כי היה ושווי החברה, עסקינן, עלה, הרי ששוויה של האופציה, הינו ההפרש בין המחיר המוזל, בו רוכש בעל האופציה את המנייה, לשווי המנייה בשוק החופשי. בהמשך לנ”ל, לא אחת ניתנות האופציות, לעובד ההייטק, בתנאי כי יתמלא תנאי כלשהו, כגון הישג של העובד, או של החברה בזכות העובד. כאשר האחרון, מתוגמל כאמור, בקבלת האופציות. וכמו כן, בכדי לחשב את שווי האופציות, בזמן הליך הגירושין למשל, הרי שיש להתחשב בקריטריונים שונים כגון, ערך האופציות בתאריכים מסוימים, מהו מועד הבשלת האופציה, תוקפה וכדומה.
בנוסף, ואם לא די במופשטותן של האופציות הרגילות. הרי, שישנו סוג אופציות נוסף, חמקמק אף יותר, המכונה אופציות סמויות. המדובר במתן אופציות, אשר לא ניתן לאתרו בסקירה, קונבנציונאלית, של הסכם ההעסקה עם עובד ההייטק. אלא כי, עסקינן בהסכם לא כתוב, או נוהג במקום העבודה המסוים, לפיו בהתקיים תנאי מסוים, יזכה העובד בכך וכך אופציות.

לאופציות בעת גירושין יש שווי כלכלי

 חלוקת מוניטין אישי
עוד מושג חמקמק שמסובך להגדיר, ולפיכך מטבע הדברים מורכבת חלוקתו, הינו מוניטין אישי של אדם, במקרה זה עובד ההייטק. כיום, נטיית בתי המשפט, הינה להתייחס למוניטין הטומן בחובו, את שמו הטוב והמקצועי של העובד, הישגיו האקדמאיים, ניסיונו המקצועי וכיו”ב, כנכס חלוקה בהליך הגירושין, לכל דבר ועניין.
זאת שכן, שכפי שמתייחס בית המשפט לנכסים אחרים, אשר נצברו בזמן הנישואין וטרם ארע הקרע בין בני הזוג. הרי שאף באשר למוניטין, כנ”ל, בן הזוג ובמקרה זה עובד ההייטק, נתפס כאחד שבנה את המוניטין שלו בזכות הצד, השני, אשר טיפל בעבודות הבית והילדים.
לכן, היה וקיים חוסר איזון כלכלי, בין הגרושים, בכל הנוגע למוניטין מושבח יותר, מזה של הצד השני. הרי, שניתן לפצות את הצד “הנחות”, יותר, בתשלומי איזון, או תשלומים עתיים שיינתנו בהתאם לערך המוניטין העדיף, והשינויים, לכאן או לכאן, אם וכאשר יחולו בו.

בעת גירושין מחלקים גם את המוניטין האישי

ניתוח הסכם ההעסקה
בדרך כלל עובדי ההייטק, אשר נכנסים לעבוד בסטרטאפ, או חברה כזו או אחרת, הרי שחותמים אותם מגויסים, חדשים, על הסכם העסקה. להסכם העסקה זה חשיבות רבה, כאשר עצם קיומו של ההסכם וכן, ניתוחו בעיניים מקצועיות והבנתו, מקבלים משמעות יתרה, בזמן הליכי גירושין, בין עובד ההייטק לבן/בת הזוג. ויוסבר, הסכם ההעסקה, מהווה מעין מקרא, אשר שופך אור ומבהיר את תמונת המצב, באשר לזכויותיו, של בן הזוג העובד בהייטק, מבחינת כל אותם נכסים ובעיקר המופשטים והחמקמקים, עליהם דיברנו לפני כן. ניתוח נכון ושימוש חכם, במידע העולה מתוך הסכם ההעסקה, יוכל לסייע בידי עורך הדין המומחה, שעיין בהסכם, להשיג עבור לקוחותיו חלוקה עדיפה, מבחינתם, של רכוש המריבה. קרי, היה ועורך הדין מייצג את עובד ההייטק, הרי שעשוי הוא על פי ניתוח הסכם ההעסקה, למשל להראות כי נכסי העובד, כגון אופציות ומניות, אינם בעלי שווי גבוה, כפי שנראה על פניו וממבט ראשון. מאידך היה ועורך הדין מייצג את הצד, אשר אפשר את צבירת המוניטין והמניות כנ”ל. הרי, שיוכל להצביע, על סעיפי ההסכם המוכיחים את שווים, הרב, של נכסיו המקצועיים, של עובד ההייטק, כאשר עקרונית וכאמור, חובתו, מן הדין, להתחלק בהם עם הצד השני.

יש לנתח גם את הסכם העסקה של עובד הייטק בעת הגירושין

אז אם אתם נמצאים במצב הזה שהחלטתם לקחת אחריות על החיים שלכם, ומאסתם במצב כפי שהוא היום, הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא באמצעות תוכנית הליווי שלנו – להתגרש בלי להרוס. תנו לניסיון ולידע שלנו בתחום לקחת אתכם לדרך חדשה וטובה יותר עבורכם.

צרו קשר עוד היום עם משרדנו וקבעו פגישת ייעוץ
077-4150027


  • מאמרים נוספים רלוונטים