גירושין אזרחיים

תהליך הגירושין הוא למעשה תהליך זהה לבני זוג יהודים שהתחתנו כדת משה וישראל (ברבנות), רק במקרה שמדובר בזוגות מעורבים (יהודיה ומוסלמי וכדומה) אזי מדובר בהליך שונה הקרוי התרת הנישואין (גירושין אזרחיים).

בארץ נהוג להינשא נישואים דתיים על ידי הרבנות (כדת משה וישראל), ולמי שלא מעוניין בכך, או אינו רשאי להינשא על פי ההלכה היהודית, קיימת האפשרות לנישואים אזרחיים במקומות שונים בעולם. למשל, זוג שבוחר לשהות יומיים-שלושה בקפריסין ולהינשא שם. היות וישראל הינה מדינת קליטה, ישנם זוגות רבים שעלו ארצה והם נשואים בנישואין אזרחיים מארץ הולדתם. כמו כן, קיימים זוגות מעורבים רבים, שבהם בני הזוג משתייכים לדתות שונות. במקרים אלה לא ניתן להינשא כדת משה וישראל.

בארץ למעשה לא ניתן לבצע גירושין אזרחיים, מלבד מקרים מיוחדים של זוגות מעורבים או אתאיסטיים. קיימות שתי ערכאות בהן ניתן להתגרש:

• בית הדין הרבני – כאשר מדובר בני זוג מאותו דת, קרי יהודים.

•בתי המשפט לענייני משפחה – כאשר מדובר על בני זוג מעורבים, קרי הליך התרת נישואים.

אדם שרוצה להתגרש יכול לפנות לאחת משתי הרשויות הנ”ל, אלא אם בן-זוגו פנה לפניו לערכאה המקבילה. בשתי הערכאות ידונו ויגיעו להסכם גירושין בין שני הצדדים בעניין חלוקת הרכוש, משמורת ילדים וכו’.

למרות האמור לעיל, ניתן הגט עצמו ליהודים רק על ידי בית הדין הרבני. כלומר, שני יהודים שמתגרשים זה מזה, גם אם נישאו נישואים אזרחיים בקפריסין נניח, יקבלו גט זה מזה אך ורק ברבנות. אם אחד מבני הזוג או שניהם אינם יהודים או שהם אתיאיסטים, יהיה התהליך שונה: עליהם להגיש תביעה משותפת להתרת נישואין בבית הדין לענייני משפחה. אם הגירושין הם יוזמה של אחד הצדדים בלבד, על אותו צד לפנות לעורך דין הבקיא בחוקיה של אותה מדינה בה נישאו בני הזוג בחתונה אזרחית. עורך הדין יברר כיצד לפי החוק ניתן להתיר את הנישואין במדינה זו.

Upset woman by man in bed with laptop computer

בעת ביצוע נישואין אזרחיים אין הבעל נותן לאשתו כתובה, ולכן כאשר מגיעים חלילה לגירושין, הבעל איננו מחויב לשלם לאשתו את כתובתה. הבדל נוסף בין גירושין ברבנות לגירושין אזרחיים הוא שבעוד שברבנות מגיש תביעת הגירושין צריך להוכיח את עילת הגירושין, בתביעת התרת נישואין בני הזוג אינם מחויבים להציג בפני בית הדין עילה כלשהי (גט לחומרא).

בית המשפט לענייני משפחה יפסוק בעניין הגירושין האזרחיים ויחליט על מתן התרת נישואין על פי מסמכים שונים שיומצאו ע”י בני הזוג או עורכי הדין שלהם. בין אותם אישורים יש כמובן להוכיח לאילו דתות משתייכים בני הזוג המעוניינים להתגרש, ועליהם להציג תעודה כלשהי המעידה על אופי הנישואין שלהם בחו”ל.

כאשר התביעה מוגשת על ידי שני בני הזוג יחדיו, קל יותר לקבל את הגט מבית הדין לענייני משפחה, אך גם במקרים של תביעה חד-צדדית, במקרים מסוימים יקבע בית המשפט כי אין צורך בקבלת גט, והתרת הנישואין תינתן לבני הזוג, שייחשבו מעתה גרושים לכל דבר ועניין.


  • מאמרים נוספים רלוונטים