אופן חלוקתם של נכסי קריירה בהליכי גירושין

בית המשפט העליון העדיף את השיטה של התשלום החד פעמי עבור נכסי קריירה. בית המשפט הדגיש את חשיבות סופיות הדיון וכי בנסיבות של גירושין קיימת חשיבות רבה להפרדה הסופית בין בני הזוג ובכלל זה הפיצוי עבור נכסי הקריירה.

לעומת זאת הודגש היתרון של תשלומים עיתיים עבור נכסי קריירה, אשר מאפשר להתאים את התשלום לשינויים בחייו המקצועיים של בן הזוג החיצוני שצריך לפצות עבור נכסי קריירה שצבר.
אם יחדל מעבודה ו/או לחילופין יקלה לקשיים בלתי צפויים אז ניתן יהיה לתת ביטוי לכך בתשלומים עיתיים שהוא משלם כפיצוי עבור נכסים שצבר. השינויים בכלכלה הישראלית וכפי שחווינו אך לאחרונה מושפעים מאוד מהכלכלה הגלובלית לא מאפשר לצפות מצב של חברה או עסק בעוד עשור.
כל העסק יכול לסבול הפסדים הנובעים ממיתון, מעודף בעלי מקצוע וכיו”ב סיבות היכולות להסביר התדרדרות או קריסה מוחלטת של עסק ואפילו שיש לו מוניטין עסקי מצויין ובגלל זה הוגדר פיצוי נכסי קריירה. כל אלו הם אירועים שהינם בגדר הצפי, אינם נדירים, קורים לעיתים מזומנות  ויכולים אף לפקוד את אותו אדם שחויב בתשלום סכומי העתק החד פעמיים בתום הליך גירושין כפיצוי עבור נכסי קריירה שצבר.

עורכי הדין במשרדנו חוזרים וטוענים כי רק תשלומים עיתיים כפיצוי עבור נכסי קריירה שניתן להפסיקם באם העסק (בגינו מפצים על נכסי קריירה) יקרוס או בעליו יפסיק להפעילו – יכולים לעשות צדק במקרה בו כבר אין “פירות” לעץ – קרי אין קבלת ממון נכסי קריירה.
זאת ועוד תשלומים עיתיים אינה מכבידה על בן הזוג החיצוני במובן זה שאינה כופה עליו תשלום אחד משמעותי עבור פיצוי נכסי קריירה שהוא יתקשה לעמוד בו, או יאלץ בשבילו לוותר על רכוש משותף כגון: חלקו בבית המגורים וכדומה כדי לשלם את פיצוי נכסי קריירה שלו.

התשלום (עיתיים או חד פעמי עבור פיצוי נכסי קריירה) מאפשרים לבן הזוג השני להיות בעמדת מוצא שווה, ולהתחיל חיים חדשים מנקודה בה היה ולא מאפס שוב פעם.


  • מאמרים נוספים רלוונטים