ביטול הסכמי ממון

הסכמי ממון בדרך כלל נחתמים אצל עורך דין הסכם ממון אשר בקיא בחוקים ודואג לאינטרסים של בן הזוג אותו הוא מייצג, כדי שדברים יהיו מסודרים ומוסדרים במידה ותצוצנה בעיות בעתיד והנישואים יעלו על שירטון ויגיעו לקיצם.

הסכם ממון בא להסדיר את כל ענייני הרכוש בין בני הזוג. לרוב נעשה הסכם זה כאשר יש פערים כלכליים בין בני הזוג והסכם זה משמש ערבות ובטחון לבין הזוג כי במקרה ויסתיימו היחסים לא יצא מופסד. הסכם ממון בדרך כלל מקבל תוקף של בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, אחרת אין לו משמעות בעיני החוק. גם הסכמים כמו אלו שקיבלו תוקף של פסק דין אינם חסינים משינויים או מביטולים.

ישנם סיבות רבות שעלולות להביא לביטול ההסכם כמו הטענה כי ההסכם אינו סביר או שהחתימה על ההסכם נעשתה כתוצאה מניצול מצוקה של צד אחד ותוך הפעלת לחץ, טענה כי ההסכם מקפח צד אחד על פני האחר ועוד. סיבות אלו לביטול ההסכם מבוססים על חוק יחסי הממון בין בני זוג והם מאפשרים את ביטולו של ההסכם אם הסיבה היא סבירה ויש הוכחה לטענה לביטול.

אין זה דבר פשוט או מקובל לבטל הסכם ממון

ההסכם תקף רק אם בני הזוג הבינו על מה הם חותמים ומהם ההשלכות של ההסכם הנ”ל. במידה ואחד הצדדים יוכיח כי הסעיפים עליו חתם אינם סבירים ואינם מובנים לו דיים, תהיה עילה סבירה לביטול ההסכם. ניתן לבטל גם הסכם ממון במידה ואחד הצדדים הסתיר את חובותיו מהאחר בעת חתימת ההסכם או ניצל חולשה נפשית של בן הזוג בעת החתימה על ההסכם. כדי לטעון טענות אלו יש להביא הוכחות חותכות המצדיקות את ביטול ההסכם, שדינו כדין חוזה לכל דבר.

אין ספק שהסכם זה מונע בעיות בעתיד במידה ובני הזוג יחליטו להיפרד, ההסכם נותן שקט נפשי ובטחון לבני הזוג אשר זכויותיהם מעוגנים מבחינה חוקית. הסכם ממון מחייב את בני הזוג לנהוג בהגינות ,בתום לב וביושר האחד כלפי השני מתוך מטרה שבמידה ויסתיימו הנישואים הם יסתיימו בצורה יפה ומכובדת ללא עימותים העלולים לגרור סחבת ועוגמת נפש רבה לשני הצדדים.

ביטול הסכמי ממון