ביטול הסכם גירושין

ביטול הסכם גירושין הינו צעד אפשרי, אם כי לא פשוט כלל וכלל. להלן נמנה באופן כללי ביותר את האפשרויות העומדות בפני המבקש לנקוט בפעולה זו.

ראשית, נבהיר כי הסכם גירושין הינו חוזה לכל דבר ועניין וככזה חלים עליו דיני החוזים. דינים אלו מאפשרים ביטול חוזה בהתקיים עילות מסוימות, כאשר הנטל להוכיח עילות אלו מוטל כמובן על המבקש את הביטול. ביכולתו, למשל, לטעון כי החוזה נחתם בכפייה, או כי תוכנו מהווה עושק לגביו, ועוד. עילות הביטול מהוות נושא מורכב בפני עצמו שיש לייחד לו מאמר נפרד. נדגיש רק כי עצם הרצון להחיש את הפרידה, או עיכוב יציאה מהארץ המהווה לא פעם זרז לקבלת החלטות שיתכן ופוגעות באחד הצדדים, לא ייחשב לכשעצמו ככפייה, אלא אם כן מדובר במקרה קיצוני.

למרות הנ”ל, להסכם גירושין מספר מאפיינים המייחדים אותו מחוזה רגיל, והמקשים על ביטולו.

מאפיין אחד הוא היות הסכם גירושין נוגע בנושאים רגישים ומשמעותיים ביותר, שיש להיזהר מלערוך בהם שינויים חדשות לבקרים. למשל נושא משמורת ילדים.

 

ביטול הסכם גירושין זה דבר מורכב וקשה

 

עוד מאפיין ייחודי נובע מהעובדה שהסכם גירושין מובא לאישור בית משפט ומקבל תוקף של פסק דין. ישנו אינטרס ציבורי כבד משקל לוודאות ולסופיות הדיון ולכן המגמה השלטת בבתי המשפט היא לא לאפשר ביטולו של הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין.

מכשול נוסף העומד בפני המבקש לבטל את ההסכם הוא הקושי לטעון שחתם עליו מתוך טעות או כפייה וכדומה. שהרי במעמד אישור ההסכם בבית המשפט מסביר השופט לצדדים את משמעות ההסכם והחתימה עליו, וכן מבהיר להם כי החתימה וולונטרית לחלוטין.

אפשרות אחרת לביטול מקורה לא בדיני החוזים אלא בחוק יחסי ממון. לפיו תנאי לתוקפו של הסכם הגירושין הוא העלתו על הכתב ואישורו ל ידי בית המשפט.

לסיכום, על המבקש לבטל הסכם גירושין מוטל נטל ראייתי כבד במיוחד ובתי המשפט אינם מאפשרים זאת בקלות רבה. עם זאת, הדבר אפשרי. מומלץ להיוועץ עם עורך דין גירושין מומחה בתחום שימצא את הדרך בעלת הסיכוי הרב ביותר לביטול ההסכם, בהתחשב בנסיבות כל מקרה לגופו.

 

ביטול הסכם גירושין בבית משפט או בבית הדין הרבני


  • מאמרים נוספים רלוונטים