אישור חיים

אישור חיים כשמו כן הינו, אישור בדבר זאת, כי אדם זה או אחר עדיין נמצא בין החיים. את אישור חיים זה כאמור, רשאי ומוסמך לספק גם נוטריון. למען הסר ספק יצוין, כי כל נוטריון חייב להיות אף עו”ד, אך לא להיפך. קרי, עו”ד לא חייב להיות נוטריון.

ישנן, מיני סיטואציות, בהן אדם נדרש להוכיח את עצם היותו בין החיים. בין אותם מקרים ניתן למצוא, כאשר נזקקים, למשל, לקצבה מן המוסד לביטוח לאומי, ניצולי שואה הזכאים לרנטה ממשלת גרמניה ועוד. בהמשך לאמור, כאשר נוצר צורך להוכיח, כי אדם, למשל כזה, הזכאי לזכויות מסוימות, שכן הינו עדיין בין החיים, הדרך לבצע את ההוכחה כאמור, הינה באמצעות תעודת חיים, המסופקת, כגון וכאמור, על ידי נוטריון.

בכדי להנפיק את, אותו, אישור חיים עסקינן, על הנוטריון, לפגוש פנים אל פנים, את האדם שנטען, לגביו, שהינו בין החיים. ואזי, רק לאחר שזיהה הנוטריון, את האדם הרלוונטי, יוכל הראשון להמשיך בהליך מתן אישור החיים. כמו כן, במעמד זיהוי האדם הרלוונטי, יבקש הנוטריון מהאחרון, כי יחתום על גבי תעודת החיים. עם זאת, היה ולא יכול אותו אדם לחתום, על האישור, מסיבות כאלו ואחרות, יציין הנוטריון זאת וכמו כן, יכתוב את סיבת הימנעותו, של נשוא התעודה לחתום.

יכולה אף להיות אפשרות, כי הנוטריון יגיע בעצמו, אל המקום בו שוהה הלקוח, כגון בבית חולים, בית אבות וכדומה ולאו דווקא, לחתום במשרדו, של הנוטריון.

 

מתי נזדקק לאישור חיים?

ניצולי שואה- כידוע, ממשלת גרמניה, מעניקה פיצויים עד היום, לניצולי השואה יוצאי אירופה, שהצליחו להוכיח את זכאותם לכך, על פי תנאים שנקבעו. כל זאת, כמובן, עקב הזוועות והפרעות אשר התרחשו במלחמת העולם השנייה, כנגד יהודי אירופה. כחלק, מהתנאים לקבלת הפיצוי, מן הממשלה הגרמנית, קיים צורך, להמציא אישור חיים. חרף העובדה, כי לרוב מתקיים הסדר מקל ברשויות הדורשות, את, אישור החיים. עם זאת, במקרים שאין הסדר כאמור, נדרשים המעוניינים להוכיח, כי הינם עודם בחיים, לפנות, לשם הנפקת תעודה מתאימה, לנוטריון.

עסקאות הקשורות בטאבו – כאשר מבצעים עסקה המערבת רישום בטאבו, אזי על פי הנהלים הרלוונטיים, היה וחלפה חצי שנה, מחתימת העסקה, יש להמציא לרשויות אישור חיים. אלא כי, יצוין, שבמקרה זה כנ”ל, לא נדרשת התערבותו של נוטריון בתהליך האישור, כאמור.

מקבלי קצבת זקנה – כידוע, שמהגעת אדם בישראל לגיל הפרישה, שנקבע, הרי שהראשון זכאי לקבל מן המוסד לביטוח הלאומי, קצבת זקנה. באשר לאמור, דורש המוסד לביטוח לאומי, מן הזכאים, לקצבת הזקנה, להמציא לו מדי תקופה אישור חיים נוטריוני. זאת שכן, ישנם אנשים אשר מנצלים את הזכות, המגיעה לבן משפחתם, הקשיש, ומנסים להוסיף ולקבל את הקצבה המגיעה לקרוב, המבוגר, אף לאחר שזה הלך לבית עולמו.

 

 אישור חיים נדרש למגוון תחומים

 

חשיבותו של אישור חיים נוטריוני

אישור חיים נוטריוני, ככל אישור שניתן על ידי נוטריון, נהנה מחזקת אמינות גבוהה ביותר, בעולם המשפט. שכן למשל, זיוף אישור נוטריוני, מהווה עבירה פלילית חמורה ביותר. כל שכן, קיימת מערכת סינון, לא מבוטלת, אשר אך ורק עורכי הדין הצולחים אותה, יזכו להיות מוסמכים כנוטריונים. כל זאת בנוסף, לכללי האתיקה המחמירים, עליהם, חייב לשמור כל נוטריון מוסמך. לפיכך, היה ונדרשתם להמציא אישור חיים ופניתם לנוטריון, לשם כך, חזקה על אותה תעודת חיים, כי האחרונה אוטנטית. כמו כן, מהווה האישור הנוטריוני ראיה, העומדת, בפני עצמה בהליכים משפטיים.

האם מספיקה תעודת חיים אחת?

עקרונית, מוסדות כמו המוסד לביטוח לאומי, ממשלת גרמניה וכדומה, דורשים, המצאתו של אישור חיים אחת לתקופה מסוימת. כל זאת, בכדי, שיוכח לפניהן כי אותו אדם הזכאי לקצבה, רנטה וכדומה, עדיין נמצא ביון החיים וכי הכספים, אינם מופנים לגורמים נצלניים כאמור. יצוין, כי היה ונדרש, להמציא, אישור למדינה בחו”ל, הרי שיש צורך להמציא אף אפוסטיל, המהווה את האסמכתא, של עורך הדין והנוטריון, להמציא אישור חיים וכן, מעיד על מעמדו של הנוטריון.

אישור חיים מנוטריון הינו בעל אמינות גבוהה מאוד

לסיכום, ישנן מספר דרכים, להשיג אישור, בדבר, היות אדם עדיין בין החיים. אחת מאותן דרכים, הינה בעזרת עורך דין שהינו, אף, נוטריון. אישור חיים נוטריוני, מעבר לכך, כי האחרון זוכה למעמד גבוה, מבחינת אמינות עריכת המסמך, הרי שלעתים נדרש אישור נוטריוני בלבד וזאת, בהעדר, נוהל כאמור, להנפקת אישור חיים בדרך אחרת.


  • מאמרים נוספים רלוונטים