איך הסכם ממון מגן מפני חובות בין בני הזוג ?

הסכם ממון נחתם בין שני בני זוג במטרה לקבוע הסדרים ידועים ומוסכמים מראש לחלוקת רכוש והון משותף במקרה של פרידה או גירושים. הסכם ממון מהווה מעין הגנה כלכלית של בני הזוג ומאפשר לשניהם לקבוע את מערכת החוקים המוסכמת עליהם, ולא להסתמך אך ורק על החוק הנהוג במדינת ישראל. מרגע שהסכם הממון מאושר, הוא מהווה מסמך חוקי ומשפטי לכל דבר ומחייב את שני הצדדים על פי החוק.

לעתים, אחד מבני הזוג צובר חובות במהלך החיים המשותפים של שניהם, ובמקרה של פרידה בה אין הסכם ממון בין השניים, בן הזוג השני עלול לספוג את החובות של החייב, ולהיות מחוייב על פי צו בית משפט לשלם את חלקו בהם. חתימה על הסכם ממון מגנה על בני הזוג מפני מקרים שכאלה.

תכנון מראש בעזרת הסכם ממון מונע הסתבכות בחובות של בן הזוג

הגנה מפני חובות לבנקים

במידה ואחד מבני הזוג צבר חובות של משיכת יתר או שימוש נרחב בכרטיסי אשראי ואין ביכולתו לשלם את החובות שצבר, קיים סיכוי בו יועבר התיק של החייב לרשות הוצאה לפועל. במקרה זה, הרשות יכולה לעקל רכוש מכל סוג שהוא במטרה להחזיר את ערך החוב הנקוב. במקרים בהם נחתם הסכם ממון בין שני בני זוג, בן הזוג החייב יישא בחובות של עצמו, במידה והוסכם על כך בין שני הצדדים במעמד החתימה.

הגנה מפני חובות עבר

ניתן לכלול בהסכם ממון סעיף שקובע את מדיניות חלוקת האחריות על חובות עבר בין שני בני הזוג. במידה ואחד מבני הזוג צבר חוב מכל סוג שהוא לפני שהכיר את השני, חובות העבר יחולו אך ורק עליו ולא יעברו לצד השני גם במקרה של פרידה או גירושין.


לסיכום,
ניתן לראות שהסכם ממון אינו מהווה אך ורק הגנה כלכלית על רכוש שנצבר במהלך החיים המשותפים של בני הזוג, אלא קובע גם הסדרים כלכליים ביניהם למקרים של חובות עבר שנצברו לפני ההיכרות, ומספק לצד שלא חייב כספים הגנה מפני נושים ודרישות לתשלום. הסכם ממון הוא משפט חוקי ומחייב את שני הצדדים, ועל כן הוא מהווה נקודת התחלה לשניהם כל עוד דואגים לכסות את כל ההיבטים הכלכליים במעמד הכנת המסמך.

הגנה שמספק הסכם ממון מחובות עבר וגם חובות עתדניות

  • מאמרים נוספים רלוונטים