איך נקבעים הסדרי שהות ? ומה תפקידם של עורכי דין גירושין בקביעת הסדרי שהות

הסדרי השהות נקבעים בהסכמה בין ההורים (הסכם או גישור גירושין) או על פי החלטת בית המשפט לגירושין וענייני משפחה או בית הדין הרבני.

עורכי הדין במשרדנו ממליצים להורים לגבש הסכם גירושין (הסכם הסדרי שהות) עצמאי ביחס להסדרי ראיית ילדים. במקרה כזה מגישים את ההסכם (הסכם הסדרי שהות) לערכאה השיפוטית המתאימה על מנת שיינתן לו תוקף של פסק דין.
בהסכם גירושין קובעים בני הזוג את הסדרי השהות של הילדים. נהוג לקבוע כי הסדרי שהות יקוימו בהסכמה בין בני הזוג בעת גירושין בהסכמה, ובהעדר הסכמה נקבעים הסדרים הן לעניין ראיית הילדים באמצע השבוע ובסוף השבוע והן לעניין ראיית הילדים בחופשות ובשבתות בהסכם גירושין.

הסדרי שהות מקובלים
הסדרי השהות המקובלים קובעים כי ההורה הלא משמורן יוכל לפגוש את הילדים פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים ובכל סוף שבוע שני. בדרך כלל תקופות החגים מחולקים שווה בשווה כך שאם הילדים חגגו חג אחד עם האב וחג אחר עם האם, כאשר מתבצעת רוטציה וכי הילדים יחגגו את אותו חג בשנה שלאחר מכן עם האב וחוזר חלילה.

הסדרי שהות מורחבים
במקרים רבים הסדרי השהות מורחבים כך שיכללו תקופות לינה ארוכות יותר אצל ההורה הלא-משמורן. למשל ניתן להחליט כי תהייה גם לינה באמצע השבוע אצל ההורה הלא-משמורן והחזרת הילדים ישירות למוסדות הלימוד.

הסדרי שהות שנקבעים על ידי ערכאה שיפוטית
במקרים שאין הסכמה בין בני הזוג בהליכי גירושין, והם לא מצליחים להגיע להסכמה של הסדרי שהות. יקבע בית המשפט גירושין וענייני משפחה או בית הדין הרבני את משמורת ילדים על פי טובת הילדים ובהתאם להמלצות תסקיר סעד.  תסקיר סעד נעשה על ידי פקידת סעד שהינה עובדת סוציאלית שמונתה על ידי בית המשפט לגירושין וענייני משפחה או בית הדין הרבני. מטרת תסקיר הסעד להמליץ אלו הסדרי שהות יקבעו.
ישנם מקרים של התנגדות מטעם לקביעות תסקיר הסעד ואז מתמנה מומחה מטעם בית המשפט או בית הדין הרבני על מנת לערוך בדיקת מסוגלות הורית שתקבע היכן טובת הילדים להיות.

הסדרי שהות סופיים ?
עורכי דין גירושין מציניים ברחל בתך הקטנה כי כל החלטה בעניין משמורת ילדים והסדרי שהות אינה סופית. עורכי הדין במשרדנו פונים לא פעם בשם לקוחתנו לבית המשפט או לבית הדין הרבני בבקשה לשנות את הסדרי שהות משיקולים של טובת הילדים.


  • מאמרים נוספים רלוונטים