פתרונות יצירתיים לאנשי עסקים -

צרו קשר עם עו"ד גירושין

077-4150027

video

פתרונות יצירתיים לאנשי עסקים

שנו חכמינו, כי “מרבה נכסים, מרבה דאגה” ובתחום הגירושין מקבלת אמרה זו משנה תוקף.
הליך זה כרוך מעצם טבעו בחלוקה של רכוש משותף וככל שזה רב יותר, מתאמץ כל צד להותיר בידיו את מרבית הנכסים והחסכונות.
אנשי עסקים, אשר צברו הון במהלך שנות הנישואין ועומדים בפני פירוק הקשר, מגלים יצירתיות יתרה בעזרת עורכי דין בתחום אגב נסיונותיהם לשמור על הארנק בכיסם. לצורך כך, קיימים אופנים בלתי חוקיים, דוגמת מילוט והברחת נכסים או שינוי הרישום והבעלות עליהם, אך קיימות גם דרכים כשרות, הנבדלות זו מזו במידת התחכום והתעוזה ובשאלה עד כמה הערכאה, אשר דנה בתיק, נכונה להגן על האינטרסים של בן הזוג, שאינו בעל העסק וזאת מבלי להזכיר את תרומתם המשמעותית של עורכי דין בסוגיה זו.

חשוב לחשוב מחוץ לקופסא בעת גירושים

הדרכים המקובלות לשימור הון במהלך הגירושין

הקו המנחה, אשר עובר כחוט השני בין כלל הפתרונות לשימור הון, הינו טיעון המפתח, בו משתמש הצד בעל העסק, לפיו, לצורך הגנה על העסק והשגת יציבות, יש לפעול להפחתת שוויים הנקוב של הנכסים. הרעיונות המשמשים בתחום הם מקוריים, מגוונים וקריאטייבים, ולא אחת, הצד השני להליך, אשר סבור, כי הוא מכיר את דרך חשיבתו ומהלכיו של בן זוגו, אינו יכול לצפות אותם מראש ולהיערך לקראתם במיוחד עם אינו מיוצג על ידי עורך דין גירושין מן השורה הראשונה.

בין הפתרונות, אשר מיישמים ומשכללים אנשי עסקים נמנים: 

דרכים ופתרונות אלה מוכרים למערכת המשפטית, אשר מנסה להתגבר עליהם, לעקרם משורש  ולהביא בכך לחלוקה צודקת של הרכוש בין הצדדים.

יש גם דרכים פחות מקובלים לשמור על עסקים בעת גירושים

פרט לצעדים הסטנדרטיים קיימים מהלכים מתוחכמים ועלילות מפוברקות, פרי המצאתם של עורכי דין ואנשי עסקים, אשר הופכים באחת את הקערה על פיה ומותירים את הצד השני משולל זכויות ונכסים. פעמים רבות הסיפורים הם כה הזויים ומרחיקי לכת, עד כי הערכאה המשפטית, אשר דנה בתביעה, אינה מאמינה להם ומסרבת לפיכך לבטל את ההסכם, אשר נחתם בין הצדדים.

הגנה מפני קריסת העסק לאורך ההליך

תביעת גירושין מצריכה לא אחת חלוקתו של עסק, המצוי בבעלות אחד מבני הזוג. אך בשונה מפירוק שותפות עסקית רגילה, לבד מהשיקולים הכלכליים, גם אלמנטים רגשיים, תחושות נקם ורצון לסגור חשבונות מהעבר, התערבות מאסיבית מצד הסביבה והמשפחה וסכנה של דליפת מידע למתחרים וספקים. אלה עשויים להוביל לקריסתו של העסק, במידה ולא יינקטו צעדים מתאימים.
אמצעי ההגנה מפני התמוטטות עסק, מבוססים על אופני היערכות מקובלים נגד מצב של השתלטות גורמים זרים על העסק יחד עם ייזום צעדים ייחודיים להליך גירושין.

חשוב למנוע קריסת העסק בעת הגירושים

בין הדרכים השכיחות שנוקטים על מנת להגן על הלקוח:

1. הערמת קשיים אובייקטיביים על העסק תוך הוכחה, שרק בעליו הנוכחי מסוגל להתמודד עמם בהצלחה בשל נסיונו, קשריו הענפים וכישוריו המקצועיים.

2. הבטחת השליטה בעסק או לחילופין קבלת פיצוי גבוה מהצד השני, במידה ומבקש להדיח את בן זוגו מניהול העסק.

3. ביסוס קבוצה תומכת מבית של ספקים או בעלי חוב, בעלי עניין כלכלי גרידא להתנגד למעורבות גורם נוסף בעסק.

4. יצירה מחושבת של סיכונים עסקיים, כחלק מהסיכונים הכלליים, או לחילופין, הימנעות מנקיטת פעולות, אשר עלולות לערער את יציבות העסק וזאת עד התחקות אחר מניעיו של הצד השני וניהול משא ומתן גלוי והגון עמו.

5. שמירה קפדנית ודיסקרטית על מידע עסקי וסודות מסחריים תוך מניעת הדלפות לצד השני ואספקת אינפורמציה, אשר  תמנע ממנו לגרום לנפילת העסק.

6. הפחתה משוויו הריאלי של העסק והבעת נכונות למוכרו לצד השני, תוך יצירת חובות אמיתיים או פיקטיביים, אשר ניתן לצמצמם או למוחקם כחלק מהליך פריסת חובות.

7. מכירת העסק לצד ג’, תוך מיסוד שיתוף פעולה עמו בתום ההליך.

יש להקדיש מחשבה על שמירת העסק תוך כדי הליך הגירושין

משרדנו יעמיד לרשותך צוות עורכי דין גירושין מומחים המנוסים בהגנה על עסקים בהליכי גירושין. על בסיס המידע, שתציג בפני עורכי הדין, נגבש עבורך פתרון אינדיבידואלי, המושתת על חשיבה יצירתית, ממגוון היבטים, בשילוב מומחים ואנשי מקצוע מתחומים משיקים, על פי הנסיבות הייחודיות לכל תיק.

עורכי הדין במשרדנו מתחייבים לדיסקרטיות ואמינות, ייזום פעולות בדרכים כשרות וחוקיות בלבד ובמקביל, עשיית מאמץ לזרז הבאתה של התביעה לידי גמר, בכדי להגן על עסקך מפני קריסה ולשמור על זכויותייך הכלכליות בהליך הגירושין.

פתרון יצירתי בגירושים יכול לשנות את כללי המשחק

 

לקביעת פגישת ייעוץ עם עו"ד קרט, חייגו עכשיו: 077-4150027